واحد کالیبراسیون

1- کالیبراسیون تجهیزات تعمیرگاهی و دستگاههای معاینه فنی خودرو
2- صدور گواهینامه ها و محاسبه عدم قطعیت
3- اجرای سیستم های کیفیت مطابق استاندارد ISO/IEC 17025 برای بهبود مستمر و رضایت مشتری
4- افزایش دامنه کاری آزمایشگاه طبق استاندارد ISO /IEC 17025


اطلاعات تماس
آقای مصطفی تاجیک
026-36101386-8 (داخلی 270)
026-36101393

خانم فرنوش خدایار
026-36101386-8 (داخلی 275)
026-36101393

خانم پیمانه خسروی آسیابر
026-36101386-8 (داخلی 275)
026-36101393

آقای علی اکبر شعبان نژاد
026-36101386-8 (داخلی 275)
026-36101393

خانم راحله عرب احمدی
026-36101386-8 (داخلی 273)
026-36101393

آمار بازدید
امروز:
دیروز:
این ماه:
امسال:
کل: