واحد مهندسی و آموزش

1- پشتیبانی فنی بخش خدمات از طریق مذاکرات فنی با شرکتهای خارجی وداخلی 
2- تهیه چک لیستها ودستورالعملهای نصب تعمیرات PM ودستورالعملهای کاربری تجهیزات وارداتی شرکت پاریزان صنعت 
3- آموزش پرسنل و مشتریان شرکت ، تهیه فارسی ساز نرم افزارهای مورد نیاز تجهیزات وارداتی


اطلاعات تماس
آمار بازدید
امروز:
دیروز:
این ماه:
امسال:
کل: