واحد مهندسی و آموزش

  • پشتیبانی فنی بخش خدمات از طریق مذاکرات فنی با شرکت های خارجی و داخلی 
  • تهیه چک لیست ها و دستورالعمل های نصب تعمیرات PM و دستورالعمل های کاربری تجهیزات وارداتی شرکت پاریزان صنعت
  •  آموزش پرسنل و مشتریان شرکت ، تهیه فارسی ساز نرم افزارهای مورد نیاز تجهیزات وارداتی


اطلاعات تماس
جناب آقای حسن جنابی قویم ID : 1000741



جناب آقای خشایار خلیل پور ID : 1000747



جناب آقای مهرداد تبریزپوران ID : 1000734



جناب آقای حسام دلاور کلشتری ID : 1000835



جناب آقای اسماعیل شفائی احمد آباد ID : 1000751



جناب آقای مجتبی جلوخانی ID : 1000838



جناب آقای امیر ایوبی ID : 100 08 40



آمار بازدید
امروز:
دیروز:
این ماه:
امسال:
کل: