واحد مهندسی و آموزش

  • پشتیبانی فنی بخش خدمات از طریق مذاکرات فنی با شرکت های خارجی و داخلی 
  • تهیه چک لیست ها و دستورالعمل های نصب تعمیرات PM و دستورالعمل های کاربری تجهیزات وارداتی شرکت پاریزان صنعت
  •  آموزش پرسنل و مشتریان شرکت ، تهیه فارسی ساز نرم افزارهای مورد نیاز تجهیزات وارداتی


اطلاعات تماس
آمار بازدید
امروز:
دیروز:
این ماه:
امسال:
کل: