واحد مهندسی و آموزش

1- پشتیبانی فنی بخش خدمات از طریق مذاکرات فنی با شرکتهای خارجی وداخلی 
2- تهیه چک لیستها ودستورالعملهای نصب تعمیرات PM ودستورالعملهای کاربری تجهیزات وارداتی شرکت پاریزان صنعت 
3- آموزش پرسنل و مشتریان شرکت ، تهیه فارسی ساز نرم افزارهای مورد نیاز تجهیزات وارداتی


اطلاعات تماس
آقای حسن جنابی قویم
026-36101386-8 (داخلی 210)
026-36101393

آقای امیر تیموری
026-36101386-8 (داخلی 212)
026-36101393

آقای مهرداد تبریز پوران
026-36101390 (داخلی 216)
026-36101393

آقای خشایار خلیل پور
026-36101386-8 (داخلی 212 و 211)
026-36101393

آمار بازدید
امروز:
دیروز:
این ماه:
امسال:
کل: