تست و اندازه گیری ریل

اندازه گیری ریل سوم

قابل نصب بر روی وسیله نقلیه
اندازه گیری اتوماتیک هم ترازی و فاصله ریل های برقی (ریل سوم)
انجام تست براساس موقعیت نصب اولیه ریل سوک یا ریل های در حال استفاده
ذخیره دیجیتالی تصاویر برای آنالیزهای بعدی
دارای قابلیت حذف بازرسی دستی و حذف اشتباه در بازرسی

اندازه گیری ابعاد هندسی مسیر و مشخصات ریل

اندازه گیری مشخصات مسیر
امکان انجام اندازه گیری در حین حرکت قطار
قرارگیری ابزارهای اندازه گیری بر روی صفحه ای محکم، نصب شده روی بوژی
نصب نمایشگرها و پرینترها داخل وسیله نقلیه جهت نمایش اطلاعات
این دستگاه دارای مدل اندازه گیری نوری نیز می باشد

تست اتوماتیک سوزن ریل

قابل نصب بر روی وسیله نقلیه
ثبت اتوماتیک تمام تغییر مسیرها توسط دوربین های نصب شده در زیر وسیله نقلیه
ذخیره دیجیتالی و با کیفیت بسیار بالای تصاویر و آنالیز اطلاعات توسط نرم افزار هوشمند
کاهش زمان سرویس و کاهش خطر موجود برای افراد نسبت به انجام سرویس دستی

راه آهن مترو  آوگان نیرو فاب پارایه سدید ماشین ابزار کنور nencki hegenscheidt ulbrich windhoff koltech متروی اصفهان متروی مشهد فراب واگن سازی ریل آیریا پارس plasser

آمار بازدید
امروز:
دیروز:
این ماه:
امسال:
کل: