دلیل متفاوت بودن سیستم ایمنی جک های Nussbaum از سیستم های دیگر؟

در طول فرآیند عملکرد جک های بالابر، سیستم قفل ایمنی Nussbaum به طور اتوماتیک خودرو را در فواصل 100 میلی متری تا حداکثر ارتفاع 2045 میلیمتر محافظت می کند. سوئیچ ایمنی که به ستون کنترل متصل است اجازه می دهد که بالابر نیز به صورت دستی در لبه قرار گیرد. در ارتباط با جک های بالابر دو موضوع را باید در نظر داشته باشیم که قفل ایمنی در طول فرآیند بلند کردن و پایین بردن، هیچ نشانه ای از نویز و صدا ایجاد نمی کند که برای این نوع بالابرها یک ویژگی معمولی و همیشگی است و خودرو را می توان بلافاصله پس از آزاد کردن قفل پایین آورد بدون اینکه نیازی به ابزار خاصی داشته باشد .

آمار بازدید
امروز:
دیروز:
این ماه:
امسال:
کل: