دیتا پاریزان

شتاب در گسترش دانش در جامعه جهاني و همت دولتمردان و دلسوزان ايراني در همگامي با روند جهاني ، شركت پاريزان صنعت را واداشت تا به نشر نشريه اي الكترونيكي بمنظور تامين و گسترش دانش فني در زمينه خدمات پس از فروش خودرو و صنايع وابسته اقدام نمايد . بهره گيري از بيش از 37 سال تجربه فني گروه پاريزان صنعت و دانش فني توليد شده طي اين سالها و آخرين مقالات و تحقيقات علمي اولين دستمايه اين نشريه خواهد بود . اميد است تا كليه دست اندركاران و متخصصين نشريه را در دستيابي به اين هدف ياري نمايند و شرایطي فراهم گردد تا شاهد ارتقاء فرهنگ و دانش فني بهره گيري از تجهيزات تعميرگاهي و استانداردهاي مرتبط و رويه هاي موثر باشيمآمار بازدید
امروز:
دیروز:
این ماه:
امسال:
کل: