بافر استاپ

 بافر استاپ

 

شرکت پاریزان صنعت انواع استاپرهای اصطکاکی و ثابت را براساس نیاز کاربر و مشخصات وسایل نقلیه ریلی، شامل ﯾﮏ ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ جهت راه آهن و مترو ارائه می نماید
بافر استاپ یا استاپر جهت قرارگیری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ایمنی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج احتمالی ﻗﻄﺎر از رﯾﻞ راه آﻫﻦ در اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ قرار می گیرد
سازه اصلی بافراستاپ و ضربه گیر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ رﯾﻠﯽ و تامپون ها وکوپلر های واگن و لوکوموتیو طراحی می شود
بافراستاپ تولید پاریزان صنعت دارای طول عمر بالا و هزینه های تعمیر و نگهداری پایین می باشد
اﯾﻦ اﺳﺘﺎﭘﺮﻫﺎ در صنعت ریلی، ﺑﻨﺎدر، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد، معادن و ﻏﯿﺮه در اﻧﺘﻬﺎی ﺧطوط ریلی بکار برده می شوند
بافراستاپ جهت توقف ایمن و کنترل شده وسیله نقلیه ریلی در صورتی که ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ رﯾﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ، استفاده می شوند

 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس شرکت و " واحد فروش تجهیزات ریلی " تماس حاصل فرمایید. 90 20 680 0912 

شرکت هوا گستر کنور گستر فن آوران باردو فاب فراب بهرو مترا ایتسن ماشین ابزار قم جلا پردازان پارایه کنور الوند ماشین سازی اراک شیب شکن راه آهن کشش پارت سهند مپنا واگن سازی تهران واگن سازان خاورمیانه واگن سازان تبریز ایمر صاایران پلور سبز اینچه برون بن ریل سمند ریل البرز نیرو کویر واگن واگن کوثر اصفهان تبریز مشهد بهسازان آوگان نیرو neuro knor skf irmie کیسون نماد مبتکر ایران استن ماشین اجزا جرثقیل پولاد کلایر claier آیرین تبریز آسمان ماشین آسیا 

 صترا بنیا ساتراپ

آمار بازدید
امروز:
دیروز:
این ماه:
امسال:
کل: